1. HOME
  2. Tsjajkovski.P

Tsjajkovski.P

 

Zes liederen en romances, op. 6 (1869) (R)
1. Nje vjerj, mog droeg / Geloof niet, liefste (Tolstoj) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) ** / ***
2. Nje slova o droeg moj / Geen woorden, geliefde (Plesjtsjev) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) ** / ***
5. Otsjevo / Waarom zijn de rozen zo bleek (Heine) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) *** / ****
6. Njet, toljko tot kto znal / Alleen wie het verlangen kent (Goethe) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) ** / ***

Zes liederen en romances, op. 38 (1878) (R)
1. Serenada Don-Zjoeana / Serenade van Don Juan (Tolstoj) (ten / bar / bas) *** / ****
2. To bylo rannejoe vjesnoj / Het was in de vroege lente (Tolstoj) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) *** / ****
3. Sredj sjoemnogo bala / Op het bal (Tolstoj) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) ** / ***

Zeven liederen, op. 47 (1880) (R)
5. Blagoslovjajoe vas, ljesa / Ik zegen u, bossen (Tolstoj) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) *** / ****

Twaalf liederen, op. 60 (1886) (R)
4. Solovjej / De nachtegaal (Poesjkin) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) *** / ****