1. HOME
  2. Sjostakovitsj.D

Sjostakovitsj.D

 

Ledi Makbet Mtsenskogo oejesda / Lady Macbeth von Mtsensk
(Preis en Sjostakovitsj, naar Ljeskov) (1e versie, 1932) (R) / (D)
I-1-nr. 1. monoloog van Katerina: Ach, nje spjitsja bolsje! / Ach, ich kann nicht schlafen! (d sop / l mez) *** / ****
I-1-nr. 22. monoloog van Boris: Vse ot baby zavisit / Alles hängt nur vom Weib ab (h bar) *** / ****
I-2-nr. 93. monoloog van Katerina: Mnogo vy, moezjiki / Oh, ihr Mannsbilder (d sop / l mez) *** / ****
I-3-nr. 140. monoloog van Katerina: Zjerebenok k kobylke toropitsja / Alles paart sich (d sop) *** / ****
II-4-nr. 199. monoloog van Boris: Sjto znatsit starostj / Ich spür das Alter (h bar) *** / ****
III-6-nr. 366. monoloog van de Landloper: Oe mjenja byla koema / Meine Tante, kennt ihr die? (k ten) *** / ****
IV-9-nr. 485. monoloog van Katerina: Nje legko / Es ist schwer (d sop / l mez) ** / ***
IV-9-nr. 526. monoloog van Katerina: V ljesoe / Ich weiß (d sop / l mez) ** / ***