1. HOME
  2. Mendelssohn.F

Mendelssohn.F

 

Maienlied (Warte), op. 8, 7 (1828) (sop / mez / alt / ten) [*] / *

Frühlingslied (Lichtenstein), op. 19, 1 (1834) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) * / **

Gruß (Heine), op. 19, 5 (1834) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) [*] / *

Auf Flügeln des Gesanges (Heine), op. 34, 2 (1834) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) * / **

Suleika (Goethe), op. 34, 4 (1834) (sop / mez / alt) ** / ***

Minnelied (Hölty), op. 47, 1 (1828) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) * / **

Bei der Wiege (Klingemann), op. 47, 6 (1839) (sop / mez / alt) **

Wenn sich zwei Herzen scheiden (Geibel), op. 99, 5 (1845) (sop / mez / alt / ten / bar / bas) ** / ***