1. HOME
  2. Mahaut.A

Mahaut.A

 

Maendelyks Musikaels Tydverdryf (Elzevier) (1752) (N)
III. December, 1-12
3. Drink-Lied (sop / mez / ten / c ten) ** / ***
5. De Morgenstond (sop / mez / ten / c ten) * / **
IV. Januari, 1-11
10. Aen een Ouden Vryer (sop / mez / ten / c ten) ** / ***
V. Februari, 1-11
7. Juffers Zang (sop / mez) ** / ***
11. De Klagt van een’ Getrouwd Man (ten) ** / ***
VI. Maert, 1-11
5. Drink-Lied: Toen Diogenes zyn wysheid toonde (sop / mez / ten / c ten) ** / ***
8. Drink-Lied: Laet ons klinken (sop / mez / ten / c ten) ** / ***
VII. April, 1-11
4. Herders Zang (ten) ** / ***
7. Aenmerking (sop / mez / ten / c ten) * / **
VIII. Mey, 1-11
10. De Vertoornde Boerin (sop / mez) ** / ***
IX. Juny, 1-12
1. Minne Zang (sop / mez / ten / c ten) *** / ****
10. De Getrouwde Vrouw (sop / mez) ** / ***