1. HOME
  2. Cavalli.F

Cavalli.F

L’Ormindo (Faustini) (1644) (I)
I-1. aria van Ormindo: Miracolo d’amore (l ten) ***
I-6. aria van Melide: Tendi l’arco a tuo volere (lc mez) *** / ****
II-1. recitatief en aria van Nerillo: Mille perigli (l mez) ***
II-3. recitatief en aria van Mirinda: Non vorrei morire (l mez) ***
II-6. recitatief en aria van Ormindo: Piangete, amori (l ten) **